PRAVNA PODLAGA.

Nahajate se na spletni strani www.dinersclub.si, s katero upravlja Sparkasse Pay d.o.o.

Sparkasse Pay d.o.o. je kot plačilna institucija vpisan v register plačilnih institucij pri Banki Slovenije. Sparkasse Pay d.o.o. ima dovoljenje za opravljanje aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so denarna sredstva zagotovljena z odobritvijo posojila uporabniku ter dovoljenje za izdajanje plačilnih instrumentov in/ali pridobivanje plačilnih transakcij. Poleg navedenega je Sparkasse Pay d.o.o. kot dajalec kreditov vpisan v register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja in ima dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja. 

Avtorske pravice

Spletna stran www.dinersclub.si je intelektualna lastnina Sparkasse Pay d.o.o. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali njegovo preoblikovanje brez izrecnega pisnega soglasja Sparkasse Pay d.o.o. ni dovoljeno. Nepooblaščeno spreminjanje, poškodovanje ali povzročanje trajne ali začasne nedosegljivosti podatkov na spletni strani ni dovoljeno. Ravno tako ni dovoljeno nepooblaščeno dostopanje do kakršnihkoli vsebin v okviru informacijskega sistema Sparkasse Pay d.o.o. Vsako ravnanje ali poskus ravnanja v nasprotju z določbo tega odstavka se kaznuje.

Omejitev odgovornosti

Uporabniki spletno strani uporabljajo na lastno odgovornost. Vse podatke objavljene na spletni strani www.dinersclub.si je treba pred uporabo nujno preveriti pri Sparkasse Pay d.o.o. Podatki na spletni strani so zgolj informativne narave, zato Sparkasse Pay d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli pomanjkljivo vsebino, nepravilnost ali netočnost objavljenih podatkov, do katerih pride zaradi časovnega neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov, na katere Sparkasse Pay d.o.o. ne more vplivati. Sparkasse Pay d.o.o. ne odgovarja za obliko ali vsebino podatkov, ki so na voljo na spletnih povezavah do spletnih strani, ki niso v lasti ali s katerimi Sparkasse Pay d.o.o. ne upravlja. Sparkasse Pay d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način, delno ali v celoti, in ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila spremeni, dodaja ali odstrani vsebino spletne strani. 

Reševanje sporov

Morebitne spore, nesoglasja, pritožbe in reklamacije članov v zvezi z izvrševanjem plačilnih transakcij, izdajanjem plačilnih instrumentov ali pridobivanjem plačilnih transakcij prvotno rešuje Sparkasse Pay d.o.o. Če član z odločitvijo Sparkasse Pay d.o.o. ni zadovoljen lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri izvajalcu Združenju Bank Slovenije – GIZ Ljubljana. Več informacij o postopku reševanja teh sporov je na voljo v aktualnih pravilih in pogojih za članstvo v Diners Club TUKAJ.

Lorem ipsum dolor sit amet

BREZ PAPIRJA.
BREZ TEŽAV.
100% DIGITALNO.

V Sloveniji lahko kartico Diners Club v celoti naročite prek spleta. Hitro, preprosto, v le nekaj korakih …
Želim diners
  • Izpolnite zahtevek za kartico.
  • Ugotovite (z nekaj kliki), ali izpolnjujete vse pogoje.
  • Prenesite mobilno aplikacijo in vnesite preostale podatke.
  • Kartica bo kmalu prispela na vaš naslov.
Želim diners