Pogosta Vprašanja


Pridobitev kartice Diners Club

Kakšen je postopek pridobitve osebne kartice?

Za pridobitev osebne kartice Diners Club je treba v celoti izpolniti pristopnico, zraven pa priložiti še*:
•    kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
•    kopijo zadnjih treh plačilnih list (za zaposlene),
•    kopijo medletnih poslovnih izkazov (za samostojne podjetnike ali lastnike podjetja),
•    kopijo pokojninskega odrezka ali odločbo o pokojnini, tri bančne izpiske (za upokojence),
•    potrdilo o statusu in kopije zadnjih šestih bančnih izpiskov-za študente (StartUp). 

* Pridržujemo si pravico, da po potrebi zahtevamo dodatno dokumentacijo.
** Sparkasse Pay d.o.o., kopijo osebnega dokumenta potrebuje zaradi preverbe točnosti podatkov, navedenih na pristopnici, oz. dokazovanja vaše identitete v postopku odločanja o sprejemu v članstvo in v zvezi z uporabo kartice med trajanjem pogodbenega razmerja. Sparkasse Pay d.o.o., kopije ne bo uporabil za noben drug namen. Sparkasse Pay d.o.o., bo na kopiji označil, da gre za kopijo in da kopija ne bo uporabljena za nadaljnje kopiranje, če tega ne boste na kopiji navedli že sami.

Kakšen je postopek pridobitve poslovne kartice?

Za pridobitev poslovne kartice Diners Club je treba v celoti izpolniti pristopnico in priložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta (z lastnoročnim podpisom čez fotografijo) zastopnika in vseh imetnikov kartic ter kopijo medletnih poslovnih izkazov, če ta ni dostopna prek spleta*.

* Pridržujemo si pravico, da po potrebi zahtevamo dodatno dokumentacijo.
Pristopnico in zahtevano dokumentacijo je treba poslati po pošti na naslov Sparkasse Pay d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Kje lahko pridobim pristopnico?

Pristopnico lahko pridobite v rubriki Dokumenti (link) in jo izpolnjeno skupaj z dokumentacijo pošljete po pošti. Za pridobitev kartice lahko izpolnite in pošjete tudi digitalno pristopnico prek mobilne aplikacije D-Mobile (link)

Kakšni so pogoji za pridobitev osebne kartice Diners Club*?

Osnovni pogoji za pridobitev osebne kartice Diners Club so:
- polnoletnost,
- rezident Republike Slovenije,
- redni mesečni dohodek najmanj 600 evrov neto,
- poslovanje podjetja najmanj 1 leto (za lastnike podjetja in samostojne podjetnike).

* Skladno s Pravili in pogoji za članstvo v Diners Clubu za osebno kartico izdajatelj odloča o sprejemu v članstvo po lastni presoji in mu svojih odločitev ni treba pojasnjevati.

Kakšni so pogoji za pridobitev poslovne kartice Diners Club*?

Poslovna kartica je namenjena pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, registriranim v Republiki Sloveniji. Osnovni pogoj za pridobitev poslovne kartice je, da podjetje posluje najmanj leto dni  in ima ustrezno boniteto.

* Skladno s Pravili in pogoji za članstvo v Diners Clubu za osebno kartico izdajatelj odloča o sprejemu v članstvo po lastni presoji in mu svojih odločitev ni treba pojasnjevati.

Uporaba kartice

Kje vse lahko uporabljam kartico Diners Club?

Kartico Diners Club lahko uporabljate na vseh prodajnih mestih z oznako Diners Club International, Discover, Pulse in Paypal. Kartico sprejema več kot 50 milijonov prodajnih mest po svetu.

Koliko je prodajnih mest v Sloveniji?

V Sloveniji je že več kot 19.500 prodajnih mest, ki sprejemajo kartico Diners Club.

Ali lahko kartico uporabljam tudi v tujini?

Kartico sprejema več kot 50 milijonov prodajnih mest po svetu. Gotovinski dvigi so v tujini mogoči na bankomatih z oznako Diners Club International oz. Pulse, na več kot 1.2 milijonov bankomatih (ATM) v več kot 130 državah. Na Hrvaškem lahko dvigujete gotovino tudi na poštnih enotah, pri čemer vam zaračunajo provizijo po veljavnem ceniku. Za dvig gotovine na bankomatu potrebujete PIN-kodo. Za podrobnejša navodila poglejte tudi pogosta vprašanja o dvigu gotovine.

Kako lahko opravim obročni nakup v Sloveniji?

Nakup na obroke v Sloveniji lahko opravite, če ste aktivirali storitev Nakup na obroke. Nakup na obroke s kartico Diners Club ponuja večina največjih trgovcev (tehnično blago, pohištvo, turistične agencije idr.). Prodajna mesta, na katerih je mogoče s kartico Diners Club kupovati na obroke, so poleg nalepke z logotipom Diners Club International navadno označena še z dodatno nalepko: Plačilo na obroke ali Plačilo na do 60 obrokov. Več lahko preberete v rubriki obročni nakup v Sloveniji

Kako lahko opravim obročni nakup v tujini?

Če je bil znesek nakupa na prodajnem mestu v tujini, na tuji spletni strani ali pri tujih pridobiteljih v Sloveniji večji od 50 EUR in imate dovolj razpoložljivega obročnega limita, boste avtomatično prejeli SMS, v katerem vas bomo povabili k razdelitvi plačila na do 12 obrokov. Za dodatne informacije nam lahko pošljete sporočilo na e-naslov obroki.tujina@sparkassepay.si ali nas pokličite na številko 070 355 255. Storitev se zaračuna po veljavnem ceniku

Kolikšen je okviren limit porabe s kartico Diners Club?

Pri karticah Diners Club ne uporabljamo vnaprej določenih limitov (dnevnih, tedenskih, mesečnih) za omejevanje porabe članov. Za nadzor nad porabo uporabljamo t. i. okvir porabe. Ta se oblikuje in prilagaja glede na višino mesečnih prihodkov, višino mesečne porabe s kartico in vzorec poravnavanja obveznosti.

Letališki saloni

Ali mi kot imetniku kartice Diners Club pripada brezplačen vstop v letališke salone?

Brezplačen vstop v letališke salone omogočamo le imetnikom:
• Klasične kartice Diners Club - dva brezplačna obiska letaliških salonov na leto.
• Kartice Diners Club Golf Card - dva brezplačna obiska letaliških salonov na leto.
• Kartice Diners Club Revolving - dva brezplačna obiska letaliških salonov na leto.
• Kartice Diners Club STYLE - štiri brezplačne obiske letaliških salonov na leto.
• Kartice Diners Club Exclusive -  štiri brezplačne obiske letaliških salonov na leto z možnostjo pridobitve dodatne kvote brezplačnih vstopov v letališke salone glede na porabo po kartici v preteklem koledarskem letu.

Pravila in pogoje si lahko ogledate TUKAJ.

Kaj naj storim ob večjih nakupih ali daljših potovanjih?

Priporočamo vam, da večje nakupe ali večjo porabo v določenem obdobju prej napoveste v avtorizacijski center Sparkasse Paya d.o.o., tel. št. 01 5617 913, ali z elektronskim sporočilom na avtorizator@sparkassepay.si. S tem se boste izognili morebitnim zapletom na prodajnih mestih. V Sparkasse Payu d.o.o., namreč spremljamo neobičajno porabo, saj vas želimo tako še dodatno zavarovati pred zlorabo. Ob napovedi nakupa se bomo prilagodili vašim željam in potrebam.

Kolikšen je okvir porabe z dodatno družinsko ali poslovno kartico?

Članu Diners Cluba, ki ima tudi dodatno kartico, se stroški porabe vodijo za vse kartice. To pomeni, da je t. i. okvir porabe skupen za obe kartici (ali več kartic).

V čem se okvir porabe razlikuje od okvira porabe za obročne nakupe?

Začetni okvir porabe določimo na podlagi podatkov, pridobljenih ob včlanitvi (torej finančnih podatkov), in velja v prvem letu članstva. V obročni okvir porabe se šteje celotni znesek možnih obročnih nakupov (ne samo en mesečni obrok).

Izguba ali kraja kartice

Kaj moram storiti, če mi kartico ukradejo ali jo izgubim?

Takoj, ko ugotovite krajo ali opazite izgubo kartice, pokličite avtorizacijski center Sparkasse Pay d.o.o., na tel. št. 01 5617 913. Operaterji so na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Kartica je deaktivirana takoj po preklicu. Tudi če menite, da ste kartico samo založili, je najbolje takoj obvestiti podjetje Sparkasse Pay d.o.o.

Koliko časa po izgubi/kraji dobim nadomestno kartico Diners Club?

Izgubljeno/ukradeno kartico vam nadomestno v petih delovnih dneh od preklica. Kot priporočeno pošiljko vam jo pošljemo na domači naslov, lahko pa jo tudi osebno prevzamete na sedežu izdajatelja podjetja Sparkasse Pay d.o.o. Če kartico izgubite v tujini, vam lahko nadomestno kartico izdelamo v sodelovanju z Diners Clubom države, v kateri se nahajata in kjer ste kartico izgubili. Izdelava nadomestne kartice v tujini stane 50 USD.

Ali po izgubi kartice prejmem tudi novo PIN-kodo?

Po izgubi ali kraji kartice vam po preklicu v najkrajšem mogočem času izdelamo in s priporočeno pošto pošljemo novo kartico. Z ločeno pošiljko prejmete tudi novo PIN-kodo. Novo PIN-kodo si lahko nato spremenite in določite tudi v On-line računu.

Kdo plača stroške, nastale z zlorabo kartice po izgubi ali kraji?

Za stroške ob zlorabi kartice, nastale pred preklicem, vas lahko bremenimo največ do zneska 50 EUR. V ta znesek pa ni vštet morebitni dvig gotovine z vašo kartico Diners Club. Povrnitev stroškov lahko uveljavljate s policijskim zapisnikom. Če s kartico ravnate malomarno, stroške plačate sami. Takoj po prejemu pisnega preklica prevzame vso odgovornost in poravnavo morebiti nastalih stroškov Sparkasse Pay d.o.o.

Koliko stane preklic kartice?

Preklic kartice je brezplačen, izdajo nove kartice in PIN-kode pa zaračunamo po veljavnem ceniku Sparkasse Pay d.o.o.

Dvig gotovine

Kje v Sloveniji lahko dvigujem gotovino s kartico Diners Club?

V Sloveniji lahko dvigujete gotovino na bankomatih z oznako Diners Club International in poslovalnih enotah Pošte Slovenije, za kar Sparkasse Pay d.o.o., zaračunava provizijo po veljavnem  ceniku.
Za dvig gotovine na bankomatu potrebujete PIN-kodo. Za seznam vseh bankomatov, ki omogočajo dvig gotovine, uporabite iskalnik bankomatov. Dvig gotovine je omejen na 30 dni. 

Kje v tujini lahko dvigujem gotovino s kartico Diners Club?

V tujini lahko dvigujete gotovino na bankomatih z oznako Diners Club International oz. Pulse. Za dvig se zaračunava provizija po veljavnem ceniku. Dvig gotovine je možen tudi pri bančnem okencu, recepciji hotela in v menjalnicah.

Koliko gotovine lahko dvignem s kartico Diners Club?

Vsak uporabnik kartice Diners Club je z gotovinskim limitom seznanjen na svojem mesečnem računu. V prvem letu članstva gotovinskega limita ni mogoče povečati.

Kaj storim, če pozabim/izgubim PIN-kodo?

Če PIN-kodo pozabite ali izgubite, vam lahko na podlagi pisnega zahtevka izdamo novo. Postopek pridobitve PIN-kode traja do 5 dni. Strošek izdaje nove PIN-kode se obračuna po veljavnem ceniku. Novo PIN-kodo lahko sami spremenite in določite v Online računu.

Ali je gotovinski limit enak tudi za dodatno družinsko kartico Diners Club?

Dovoljeni znesek gotovine je skupen za osnovno kartico in vse dodatne družinske kartice. Za vašo evidenco pa vodimo ločene izpiske o poslovanju posamezne kartice.

Kakšna je provizija pri dvigu gotovine s kartico Diners Club?

Pri dvigu gotovine se zaračuna provizija po veljavnem ceniku Sparkasse Pay d.o.o. 

Stroški

Kolikšni so stroški storitev?

Stroški storitev so objavljeni v veljavnem ceniku Sparkasse Pay d.o.o.

Kolikšen je strošek ob plačilu na obroke?

Edini dodatni strošek, ki ga plačate pri nakupu na do 12 obrokov, je 2,40 EUR/obrok. Če se odločite za nakup v najmanj 13 do največ 36 obrokih, vam poleg 2,40 EUR/obrok obračunamo tudi strošek odobritve 7,99 % in strošek ocene kreditnega tveganja v višini 2,50 % od zneska nakupa. Za nakup v najmanj 37 do največ 60 obrokih, vam poleg 2,40 EUR/obrok obračunamo tudi strošek odobritve 9,99 % in strošek ocene kreditnega tveganja v višini 2,50 % od zneska nakupa. Strošek odobritve črpanja okvirnega kredita za nakupe na obroke v tujini ali pri tujih pridobiteljih se zaračunava razdeljeno na izbrano število obrokov. Vrednost kredita je odvisna od razpoložljivosti vašega kreditnega limita na vaši kartici.

Kolikšen je strošek obročnega nakupa v tujini?

Strošek obročnega nakupa v tujini je 2,40 EUR/obrok in strošek odobritve 3 % od zneska nakupa. Strošek odobritve se zaračuna v enkratnem znesku pri prvi prejeti položnici po opravljenem nakupu.

Razmagnetena, poškodovana ali uničena kartica

Kaj moram storiti ob razmagnetenju ali poškodbi kartice?

Razmagneteno ali poškodovano kartico uničite in nas pisno obvestite (info@sparkassepay.si ali Sparkasse Pay d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana), da želite novo kartico. Strošek zamenjave kartice se obračuna po veljavnem ceniku Sparkasse Paya d.o.o.

Zakaj se kartica razmagneti?

Vzroki za razmagnetenje kartice so različni. Kartice se ne sme izpostavljati soncu ali toploti, ne sme se je prepogibati ali poškodovati magnetnega zapisa na njeni hrbtni strani. Ne hranite je v bližini magnetov ali naprav, ki vsebujejo močne magnete (zvočniki, slušalke, magnetno orodje, pripomočki za pritrjevanje z magneti). Na prodajnih mestih pazite, da kartica ne pride v stik s sistemom za elektronsko varovanje blaga pred krajo.

Zamenjava kartice

Kaj moram storiti ob spremembi osebnih podatkov?

Ob spremembi imena ali priimka vam izdamo novo kartico. V pisni obliki (info@sparkassepay.si ali Sparkasse Pay d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana) nam sporočite nastale spremembe in priložite dokumentacijo (kopijo osebne izkaznice, potnega lista ali poročnega lista). Novo kartico boste dobili najpozneje v sedmih delovnih dneh. Zamenjava kartice se obračuna po veljavnem ceniku Sparkasse Paya d.o.o.
Ob spremembi naslova, osebnih kontaktov ali zaposlitve nova kartica ni potrebna. Prosimo vas, da na so o spremembi le pisno obvestite in priložite dokumentacijo. Spremembo nam lahko sporočite tudi prek On-line storitev. Kartice ne uničite, saj jo boste lahko še vedno uporabljali.

Kakšen je postopek pri zamenjavi vrste kartice?

Sparkasse Pay d.o.o., vam omogoča, da svojo kartico zamenjate za drugo kartico Diners Club. Če želite sedanjo kartico zamenjati za katero drugo kartico Diners Club, nam na naslov (info@sparkassepay.si ali Sparkasse Pay d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana posredujte pisno izjavo, da želite kartico zamenjati. Novo kartico vam bomo poslali po priporočeni pošti, in sicer najpozneje v sedmih delovnih dneh po prejemu vaše pisne izjave za zamenjavo in stare prerezane kartice.

Pošiljanje računov

Kako pošiljate račune?

Sparkasse Pay d.o.o. pošilja račune z navadno ali e-pošto, lahko pa se odločite tudi za e-račun v spletni banki.

Kolikokrat in kdaj v mesecu pošiljate račune?

Račune pošiljamo enkrat mesec, osem dni pred njihovo zapadlostjo. Izbirate lahko med tremi datumi zapadlosti računov in sicer: 8., 18. in 28. v mesecu. Spremembo datuma zapadlosti računa je treba sporočiti v pisni obliki (info@sparkassepay.si ali Sparkasse Pay d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana). Obrazec za spremembo najdete tudi v sklopu On-line storitev. Spremembo nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti ali pa si jo uredite sami v mobilni aplikaciji D-Mobile. Sprememba datuma zapadlosti se obračuna po veljavnem ceniku.

Kako se prijavim na e-račun?

- Izpolnite e-prijavo v On-line storitvah,
- ali pa nam pošljite potrebne podatke (svoj e-naslov za prejemanje računa, IBAN za direkten uvoz računa v vašo spletno banko) na info@sparkassepay.si

Plačevanje računov

Kako lahko poravnavam svoje obveznosti?
Mesečne obveznosti, nastale z uporabo kartice Diners Club, lahko plačujete s položnico ali z direktno obremenitvijo. Račune za nastale obveznosti pošiljamo enkrat na mesec z navadno pošto na domači (stalni ali začasni) naslov oz. na naslov lastnika. Računi se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov.

Kako se obračunavajo računi?

Obračunsko obdobje je vezano na datum izdaje računa. To pomeni, da so v mesečnem računu upoštevani vsi stroški, ki prispejo osem dni pred zapadlostjo računa.

Kaj pomeni plačilo prek direktne obremenitve?

Z odprtjem direktne obremenitve si lahko zagotovite brezskrbno poslovanje s svojo kartico Diners Club, saj bo mesečni račun poravnala vaša banka.
Za odprtje direktne obremenitve je treba izpolniti obrazec SEPA. Omenjeno dokumentacijo nam posredujte po pošti na naslov Sparkasse Pay d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, ali nam pišite na info@sparkassepay.si.

Splošno

Katere kartice izdaja Diners Club?

Izdajamo osebne plačilno-kreditne kartice za fizične osebe in poslovne plačilno-kreditne kartice za pravne osebe. V osnovi so to kartice z odloženim plačilom. Izbirate lahko med naslednjimi vrstami kartic Diners Cluba:
1. Klasična kartica Diners Club.
2. Style – kartica, ki sledi vašemu slogu.
3. Exclusive – preprosto najprestižnejša kartica.
4. Golf Card – kartica za golfiste.
5. StartUp – kartica za mlade.
6. Revolving – kartica s stalnim posojilom, ki se nenehno obnavlja.
7. ZDUS – kartica za upokojence.
8. UNICEF – dobrodelna kartica.
9. SVIZ in Mozaik Podjetnih – plačilna in članska kartica.

Kdo lahko pridobi dodatno družinsko kartico?

Dodatno družinsko kartico lahko pridobijo ožji družinski član (zakonec, polnoletni otrok, starši, zunajzakonski partner,...). Za pridobitev izpolnite posebno pristopnico za dodatno družinsko kartico. Namig: dodatna družinska kartica je lahko odlično darilo.

V kakšnem času dobim kartico?

Če bo vaša vloga rešena pozitivno, boste kartico dobili v 10 delovnih dneh od prejetja celotne zahtevane dokumentacije.

Kam naj se obrnem ob dodatnih vprašanjih?

Za vsa dodatna vprašanja ali pomoč pri uporabi kartice se lahko obrnete na naš Kontaktni center na telefonsko številko 01 5617 800 ali na elektronski naslov info@sparkassepay.si Kontaktni center je dosegljiv od 8. in 17. ure vsak delovnik v tednu.

Izstop iz članstva v Diners Clubu

Kako lahko prekinem članstvo v Diners Clubu?
Uporabnik kartice lahko brez pojasnila kadarkoli izstopi iz članstva Diners Cluba. To stori tako, da pošlje kratek dopis v pisni obliki na naš naslov Sparkasse Pay d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana ali e-naslov info@sparkassepay.si Skladno z zakonom se mu vrne proporcionalni del neizkoriščene članarine. Če uporabnik ne želi obnoviti članstva za prihodnje leto, mora to v pisni obliki sporočiti izdajatelju najpozneje mesec dni pred potrebno obnovitvijo kartice.

On-line storitve in mobilna aplikacija D-Mobile

Kaj so On-line storitve?

Članom Diners Cluba omogočamo kakovostne, varne in zanesljive spletne storitve. On-line storitve vam omogočajo:
•    pregled stanja vseh stroškov na svoji kartici in kartici dodatnih članov;
•    pregled stanja računov;
•    pregled porabe po kartici;
•    pregled limitov in razpoložljivo stanje limitov;
•    sprememba PIN kode;
•    naročanje na brezpapirni račun in e-račun;
•    sprememba datuma zapadlosti računa;
•    upravljanje s soglasji za obdelavo osebnih podatkov;
•    možnost posodabljanja osnovnih osebnih podatkov preko varne povezave On-line storitev;
•    pregled statistike prijav v On-line storitve.

Kaj je mobilna aplikacija D-Mobile?

Članom Diners Cluba nudimo brezplačno mobilno aplikacijo D-Mobile, ki je dostopna na Play Store (Andorid) in App Store (iOS). Mobilna aplikacija omogoča:
•    pregled stanja vseh stroškov na svoji kartici in kartici dodatnih članov;
•    pregled stanja računov;
•    pregled limitov in razpoložljivo stanje limitov;
•    naročanje na brezpapirni račun;
•    sprememba datuma zapadlosti računa;
•    upravljanje s soglasji za obdelavo osebnih podatkov;
•    pregled osnovnih osebnih podatkov;
•    pregled ugodnosti.

Registracija v On-line storitve in mobilno aplikacijo D-Mobile

Pred prvo uporabo On-line storitev oz. mobilne aplikacije D-Mobile se mora vsak uporabnik registrirati za njihovo uporabo. Registracija se izvede po sledečih korakih:
1. korak: v okence na registracijskem zaslonu vpišete: e-naslov, ki bo hkrati tudi uporabniško ime, geslo (skladno z navodili) in davčno številko. 
2. korak: v okenca vpišete ime in priimek kot sta napisana na kartici, prvih 6 ter zadnje 4 številke kartice, veljavnost kartice ter registracijsko številko*, ki ste jo prejeli ob izdaji kartice. Hkrati obkljukate, da se strinjate s Pogoji in nadaljujete postopek s potrditvijo vnesenih podatkov.
3. korak: po uspešni oddaji zgoraj navedenih podatkov boste v naslednjem trenutku prejeli e-sporočilo na e-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji. To sporočilo bo vsebovalo povezavo, ki jo morate potrditi v roku 24 ur od prejema sporočila. S klikom nanjo se bo pojavilo sporočilo, ki potrjuje, da ste registracijo uspešno zaključili. Sledi povezava na prijavno okence. Vstop v On-line storitve oziroma mobilno aplikacijo D-Mobile je omogočen takoj.
4. korak: če rok za potrditev registracije poteče, je potrebno postopek registracije ponoviti.

* Velja le za registracijo v On-line storitve.
Registrirani uporabniki On-line storitev se v mobilno aplikacijo D-Mobile lahko prijavite z obstoječim uporabniškim imenom in geslom. Enako se lahko registrirani uporabniki mobilne aplikacije prijavite z obstoječimi podatki v On-line storitve.

Prijava v On-line storitve in mobilno aplikacijo D-Mobile

Prijava v On-line storitve se izvede s sledečimi koraki:
1. korak: vpišete svoje uporabniško ime, ki je vaš veljaven e-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji in vpišete vaše geslo ter kliknete na gumb »Prijava«.
2. korak: prejeli boste SMS sporočilo z enkratno 6-mestno SMS kodo.
3. korak: prejeto enkratno SMS kodo vpišete v polje in ponovno klinete na gumb »Prijava«. 

Prijava v mobilno aplikacijo D-Mobile se izvede s sledečimi koraki:
1. korak: vpišete svoje uporabniško ime, ki je vaš veljaven e-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, 
2. korak: vpišete geslo,
3. korak: klinete na gumb »Prijava«. 

Tehnični pogoji za uporabo mobilne aplikacije D-Mobile in On-line storitev

Za uporabo D-Mobile uporabnik potrebuje mobilno napravo, ki ima omogočen dostop do interneta in izpolnjuje naslednje tehnične zahteve:
-    operacijski sistem Android, različica 5.0 ali novejši, ali
-    operacijski sistem iOS, različica 10.0 ali novejši. 
Za uporabo Online storitev uporabnik potrebuje: 
-    operacijski sistem Android, različica 4.1 ali novejši, ali
-    operacijski sistem iOS, različica 9.0 ali novejši,
-    brskalnik Google Chrome ali Internet Explorer. 
 

Lorem ipsum dolor sit amet

BREZ PAPIRJA.
BREZ TEŽAV.
100% DIGITALNO.

V Sloveniji lahko kartico Diners Club v celoti naročite prek spleta. Hitro, preprosto, v le nekaj korakih …
Želim diners
  • Izpolnite zahtevek za kartico.
  • Ugotovite (z nekaj kliki), ali izpolnjujete vse pogoje.
  • Prenesite mobilno aplikacijo in vnesite preostale podatke.
  • Kartica bo kmalu prispela na vaš naslov.
Želim diners